Ubezpieczenia majątkowe najczęściej kojarzone są właśnie z ubezpieczeniami mieszkań i domów jednorodzinnych. Ubezpieczenia takie najczęściej w swoim zakresie pokrywają szkody związane ze zdarzeniami losowymi, zwanymi ubezpieczeniami od ognia i innych zdarzeń losowych, jak również kradzieżą i dewastacją. Obejmują one zakresem ubezpieczenia konstrukcję bydunków, jak również stałe elementy, ruchomości domowe. Ubezpieczenia domów i mieszkań są oferowane w naszych ofertach.
Ubezpieczenia mieszkań i domów oferowane w dzisiejszych czasach, w swoim zakresie oprócz wyżej wymienionych ryzyk, mogą być rozszerzane o różne dodatkowe opcje ubezpieczeń.
 
W skład takich opcji wchodzą:
  • Ubezpieczenia od przepieć
  • Ubezpieczenia assistance
  • Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
  • Ubezpieczenia oszkleń
  • Ubezpieczenia obiektów małej architektury
  • Ubezpieczenia garaży oraz budynków gospodarczych
 
Wyżej wymienione opcje, to tylko najpopularniejsze rozszerzenia ubezpieczeń domów. Towarzystwa Ubezpieczeniowe, coraz częściej rozszrzeżają swoją ofertę w stosunku do potzreb klientów. Niektóre firmy proponują dodatkowo roszrzenia ubezpieczeń o bagaż podróżny, anten satelitarnych czy wreszcie osobne rozszezrzenie roślin ogrodowych. W tak bogatych zakresach ubezpieczeń, każdy Klient znajdzie zakres odpowiedni dla siebie.
Oferty tej grupy ubezpieczeń, proponowane przez EJM Mila, są nie tylko dostosowane do Twoich potrzeb, ale przede wszystkim tańsze od ofert innych agentów. Dla Naszych Klientów, mamy specjalne zniżki promocyjne. Są to nie tylko zniżki dla Klientów kontynuujących umowy w naszej sieci, ale również zniżki dla nowych Klientów. Tylko u naszych Doradców, na starcie otrzymasz nawet do 30% zniżki. Zastrzeżenie jest tylko jedno, musisz wyrazić chęć zawarcia takiej umowy ubezpieczenia. Nie czekaj i nie przepłacaj, sprawdź nasze oferty!
 

Masz pytania?  Napisz do nas!